Ація державної регуляторної політики здійснювалась Київською обласною державною адміністрацією впродовж 2011 року у відповідності до вимог Закону України від 11


Звіт

Київської обласної державної адміністрації

щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності

у 2011 році


1. Вступна частина

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Київською обласною державною адміністрацією впродовж 2011 року у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та завдань, доведених дорученнями Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, листів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (до 01.10.2011) з питань реалізації державної регуляторної політики, а також заходів з реалізації державної регуляторної політики, визначених Програмою розвитку малого підприємництва в Київської області на 2011–2012 роки, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 03.02.2011-№ 039-04-VI.

Регуляторними органами області спрямовувалося робота на :


–безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;


–встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;


–підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;


–забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики”;


–поглиблення регуляторної реформи на місцевих рівнях;


–залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.


Протягом року регуляторними органами області постійно зосереджувалась увага на обов’язковості визначення:


–оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;

–механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;


–показників результативності регуляторного акта;


–заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.


Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики Київській обласній державній адміністрації здійснює відділ розвитку підприємництва та регуляторної політики управління з питань розвитку підприємництва головного управління економіки, який діє на підставі Положення про відділ, затвердженого наказом начальника головного управління економіки від 03.07.2006 р. № 31-у. У райдержадміністраціях та міськвиконкомах (міст обласного значення) питання реалізації державної регуляторної політики покладені на економічні підрозділи, які забезпечують здійснення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики.


^ 2.Загальна частина

В області налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Київської області проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі–Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі–Постанова).

Відповідно до вимог статті 7 Закону 06.12.2010 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Київської облдержадміністрації на 2011 рік (далі–План) та у визначений статтею 7 Закону термін, оприлюднений відповідно до вимог статті 13 Закону на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в мережі Інтернет (www.kyiv-obl.gov.ua) сторінка «Економіка», розділ «Підприємництво Київщини», підрозділ «Регуляторна політика».

При необхідності прийняття регуляторних актів, які не включені до Плану, до нього вносилися відповідні зміни, у спосіб, визначений статтею 7 Закону, а саме: 13.01.2011 р., 09.03.2011 р., 18.05.2011 р., 30.06.2011 р, 10.08.2011 р. та 18.08.2011 р.

Відповідна робота проводилася райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення).

Це дозволяє суб’єктам господарювання області здійснювати планування їх діяльності.

З метою врахування громадської думки та дотримання принципу прозорості облдержадміністрацією також був сформований та оприлюднений на власному офіційному веб-сайті зведений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності органів виконавчої влади та міськвиконкомів (міст обласного значення) Київської області на 2011 рік, який включав 4 проекти регуляторних актів Київської обласної державної адміністрації, 16 проектів регуляторних актів райдержадміністрацій та 73 проекти регуляторних актів міськвиконкомів (міст обласного значення).

На виконання вимог ст.7,13 Закону облдержадміністрацією було дано доручення райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) та обласним управлінням, організаціям (лист від 04.11.2011 року № 11-21-8562) щодо надання пропозицій до зведеного Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік. Відповідно Київською обласною державною адміністрацією 09.12.2011 року був затверджений та оприлюднений на офіційному веб–сайті облдержадміністрації План діяльності з підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності Київської обласної державної адміністрації на 2012 рік, який включає один регуляторний акт-проект розпорядження голови облдержадміністрації.

Порівнюючи діяльність регуляторних органів області з підготовки проектів регуляторних актів за 2009-2011 роки та на 2012 рік можна відстежити дію такого принципу державної регуляторної політики, як передбачуваність, що виражається у послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання області здійснювати планування їх діяльності.

Так, регуляторними органами Київській області було включено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік 126 проектів регуляторних актів, з них:

–Київською обласною державною адміністрацією–7;

–райдержадміністраціями–36;

–міськвиконкомами (міст обласного значення)–83.


Кількість регуляторних актів, запланованих регуляторними органами до розробки у 2010 році, становила 101 проект регуляторних актів, з них:

- Київською обласною державною адміністрацією–3;

–райдержадміністраціями–13;

–міськвиконкомами (міст обласного значення)–85.


В 2011 році було заплановано 93 проекти регуляторних актів, з них

–Київською обласною державною адміністрацією–4;

–райдержадміністраціями–16;

–міськвиконкомами (міст обласного значення)–73.


Порівняльні дані наведені у рис. 1.


Рис.1Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу в області проводиться з дотриманням вимог статей Закону та Постанови.

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному сайті облдержадміністрації в мережі Інтернет.

З метою підвищення прозорості здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів та визначення оцінки і контролю за їх впровадженням, регуляторними органами області затверджено реєстри власних регуляторних актів із наведенням інформації про строки їх відстеження.

Реєстр власних регуляторних актів обласної державної адміністрації розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, який включає 13 регуляторних актів. Також на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено зведений реєстр регуляторних актів райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) області, який включає 341 регуляторний акт.

Протягом року в області прийнято 130 регуляторних актів, з них 4 регуляторних актів прийнято облдержадміністрацією, 5–райдержадміністраціями, та 121–міськими радами міст обласного значення та їх виконавчими комітетами.

Як і у попередніх роках, наведена інформація свідчить, що більша частина регулювань в області впроваджувалась міськвиконкомами (міст обласного значення). Кількість прийнятих регуляторних актів облдержадміністрацією, райдержадміністраціями у 2011 році збільшилась в 1,6 рази проти попереднього року, міськими радами міст обласного значення та їх виконавчими комітетами збільшилася –в 2,4 рази.

У 2011 році облдержадміністрацією видано 4 регуляторні акти–розпорядження голови облдержадміністрації, які офіційно, у встановлені законодавством терміни, оприлюднені. Частина регуляторних актів у 2011 році приймалась у зв’язку з необхідністю впроваджувати державне регулювання цін (тарифів) відповідно до наданих повноважень постановою Кабінету Міністрі України від 25.12.96 № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін”, а саме:

–розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2011 №48 „Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав для бюро технічної інвентаризації Київської області”;

–розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2011 № 457 „Про внесення змін до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 21.04.2008 № 653 „Про заходи з регулювання цін на продовольчому ринку Київської області.

Прийняті протягом року облдержадміністрацією регуляторні акти не скасовувалися.

Забезпечувалося прийняття регуляторних актів з дотриманням обов’язкових узгоджувальних процедур.

Протягом поточного періоду представництвом Державного комітету України питань регуляторної політики та підприємництва у м. Києві погоджено 9 проектів регуляторних актів:З метою забезпечення принципу ефективності регуляторної діяльності та відповідно до вимог статті 10 Закону, облдержадміністрацією, райдержадміністрацією були затверджені плани-графіки з відстеження результативності регуляторних актів на 2011 рік. Також, плани –графіки з відстеження результативності регуляторних актів на 2011 рік були затверджені міськвиконкомами (міст обласного значення).

Протягом 2011 року проведена робота щодо складання планів –графіків з відстеження регуляторних актів на 2012 рік, які розміщені на веб-сайті облдержадміністрації.

У 2011 році, відповідно до затвердженого плану-графіку, проведено відстеження результативності дії 9 регуляторних актів–розпоряджень голови облдержадміністрації (базове–4, повторне–2, періодичне–3).

За результатами відстеження підготовлено звіти щодо відповідності регуляторних актів принципам державної регуляторної політики, які оприлюднені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в рубриці „Регуляторна політика” (адресу див. вище).

Дані регуляторні акти визнані ефективними і продовжують діяти.

Відповідна робота проводиться райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення).

Організовано та проведено роботу з виконання вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування». Робочими комісіями з прискореного перегляду регуляторних актів, створеними органами місцевого самоврядування, переглянуто 228996 нормативно-правових актів, з них 1595 або 0,7% від загальної кількості нормативно-правових актів-регуляторні акти.

За результатами прискореного перегляду регуляторних актів сформовано відповідні переліки:


–перелік регуляторних актів, які відповідають принципам державної регуляторної політики – 531.


–перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення змін до них – 149.


–перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання такими, що втратили чинність – 915.


Найбільша кількість прийняття регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, припадає на сільські та селищні ради.

Із регуляторними актами, прийнятими з порушенням принципів державної регуляторної політики, проведена робота з підготовки нових проектів та аналізу регуляторного впливу, оприлюднення та обговорення, та внесення на затвердження відповідними радами.

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх регуляторних процедур, визначених Законом, облдержадміністрація постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання практичну допомогу з питань реалізації державної політики у сфері господарської діяльності.

З метою підвищення якості роботи в напрямі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності постійно проводяться семінари, круглі столи для органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема, 16.05.2011 та 23.11.2011 проведено семінар з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за участю суб’єктів господарювання та представників їх громадських об’єднань; 14-18 лютого 2011 року, 25 травня 2011 року та 1 грудня 2011 року проведено семінари для сільських голів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Крім того, на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації та регіональної ради підприємців у Київській області постійно розглядається стан справ щодо реалізації державної регуляторної політики в області.

Облдержадміністрацією на офіційному веб-сайті створено розділ «Зворотній зв’язок» для звернень суб’єктів підприємницької діяльності щодо впливу регуляторних актів на сфери господарської діяльності.

На веб-сайтах Білоцерківського, Броварсьського, Славутицського міськвиконкомів та Києво-Святошинської райдержадміністрації запроваджені рубрики для інтерактивного спілкування із суб’єктами підприємницької діяльності з питань вивчення впливу регуляторних актів на сфери господарської діяльності.

В обласній державній адміністрації, райдержадміністраціях та міськвиконкомах (міст обласного значення) для оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, працюють «гарячі телефонні лінії» та громадські приймальні.

В процесі регуляторної діяльності постійно відбувається взаємодія з суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами, проводиться систематизація регуляторних актів, перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.


3.Висновок

Протягом 2011 року робота Київської обласної державної адміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущеню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

В цілому Київською облдержадміністрацією забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України та проведена робота в цьому напрямі сприяє зменшенню регуляторного тиску на підприємницьке середовище.

Разом з тим, залишаються недостатніми та потребують якісного виконання регуляторними органами області вимог щодо відстеження результативності дії регуляторних актів у відповідності до положень Постанови.

Київська обласна державна адміністрація у 2012 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.


Перший заступник голови адміністрації Я.М.Москаленко
0457938618079970.html
0457992726230916.html
0458186595189637.html
0458292907788179.html
0458402292671229.html