Кабінет міністрів україни постанов авід 21 лютого 2001 р - страница 7


відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 36


Намотувальник котушок для електроприладів та апаратів,

безпосередньо зайнятий на роботах із застосуванням

сирої мікастрічки, виготовленої на лаках

кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше

бензолу, толуолу, ксилолу 36


Намотувальник котушок та секцій електромашин,

безпосередньо зайнятий намотуванням із застосуванням

сирої мікастрічки, виготовленої на лаках

кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше

бензолу, толуолу, ксилолу 36


Намотувальник котушок трансформаторів, безпосередньо

зайнятий намотуванням із застосуванням сирої

мікастрічки, виготовленої на лаках кремнійорганічних

та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу,

ксилолу 36


Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у цехах

(дільницях), де застосовується сира мікастрічка,

виготовлена на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40

відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 36


Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий

просочуванням лаками кремнійорганічними та з вмістом

20 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 36


Робітники підприємств, що виробляють турбогенератори і

гідрогенератори, зайняті приготуванням ізоляційної

суміші, ізоляції та пресуванням стрижнів

турбогенераторів і гідрогенераторів із застосуванням

епоксидної смоли, стиролу, малеїнового ангідриду та

поліефірів 36


Робітник, постійно зайнятий зважуванням сирої

мікастрічки, виготовленої на лаках кремнійорганічних

та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу,

ксилолу 36

Керівники


Майстер, безпосередньо зайнятий у цехах на дільницях,

де застосовується сира мікастрічка, виготовлена на

лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і

більше бензолу, толуолу, ксилолу 36

^ ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРІВ

ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ

Виробництво кислотних (свинцевих) акумуляторів

Робітники


Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у

виробництві свинцевих акумуляторів 36


Вантажник, зайнятий завантажуванням та вивантажуванням

свинцю, свинцевих окислів і виробів з них у цехах:

млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному,

трубконабивальному, глетомішальному та складальному 36


Варник електроізоляційних лаків, смол і мастик,

зайнятий варінням мастик для свинцевих акумуляторів 36


Варник суспензій 36


Випробувач-формувальник, зайнятий випробуванням -

формуванням акумуляторів 36


Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві кислотних

(свинцевих) акумуляторів 36


Водій електро- та автовізка, зайнятий у цехах:

млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному,

трубконабивальному та складальному 36


Готувач активних мас 36


Готувач розчинів і електролітів, зайнятий

приготуванням електролітів 36


Електромонтер з ремонту і обслуговування

електроустаткування, зайнятий безпосередньо в цехах:

млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному,

трубконабивальному, глетомішальному та складальному 36


Комірник, зайнятий безпосередньо у цехах: млиновому,

намазувальному, формувальному, ливарному, 36

трубконабивальному, глетомішальному та складальному


Контролер в акумуляторному і елементному виробництвах,

зайнятий у виробництві кислотних (свинцевих)

акумуляторів, прийманням і поопераційним контролем у

цехах: млиновому, намазувальному, формувальному,

ливарному, глетомішальному, трубконабивальному,

складальному та прийманням готової продукції 36


Ливарник виробів із свинцевих сплавів 36


Машиніст млина, зайнятий розмелюванням свинцевого 36

порошку


Мішальник сухої маси (для свинцевих акумуляторів) 36


Намазувальник акумуляторних пластин 36


Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 36


Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у цехах:

млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному,

глетомішальному, трубконабивальному та складальному 36


Плавильник свинцевих сплавів 36


Пошивник лимарно-сідельних виробів, постійно зайнятий

ремонтом та зшиванням стрічок на намазувальних машинах

в акумуляторному виробництві 36


Робітники, зайняті зачищенням свинцевих деталей ручним

способом 36


Розрубник акумуляторних пластин, зайнятий штампуванням

- розділенням відформованих пластин 36


Складальник свинцевих акумуляторів і батарей, зайнятий

складанням кислотних (свинцевих) акумуляторів 36


Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у цехах:

млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному,

трубконабивальному, глетомішальному та складальному 36


Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням свинцевих

пластин ручним способом; пакуванням свинцевих

акумуляторів у приміщенні складального цеху 36

Керівники і фахівці


Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на

виробничих дільницях у цехах акумуляторного

виробництва: млиновому, намазувальному, формувальному,

ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та

складальному 36

Виробництво елементів та батарей

на основі ртуті та її сполук


Робітники і майстри, безпосередньо зайняті у

виробництві джерел струму (елементів та батарей) на

основі ртуті та її сполук 36

Виробництво елементів і батарей

на основі свинцю та його сполук


Робітники і майстри, безпосередньо зайняті у

виробництві джерел струму (елементів та батарей) на

основі свинцю та його сполук 36

^ ВИРОБНИЦТВО АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ

Робітники


Апаратник змішування, зайнятий обслуговуванням 36

змішувачів


Апаратник плавлення, зайнятий плавленням та

облагороджуванням пеку 36


Апаратник сушіння, зайнятий сушінням кізельгуру 36


Вантажник, зайнятий підвезенням пеку 36


Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, безпосередньо зайнятий в основних

виробничих цехах 36


Ізолювальник з термоізоляції 36


Кочегар технологічних печей 36


Машиніст шприц-машини 36


Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням кізельгуру 36


Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо

зайнятий в основних виробничих цехах 36


Пробовідбірник, зайнятий відбором проб та контролем

безпосередньо у виробництві асфальтопекової маси 36


Робітники, зайняті розпушуванням волокнистих

матеріалів 36


Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням

устаткування в основних виробничих цехах 36

Керівники і фахівці


Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у виробництві

асфальтопекової маси 36

^ ВИРОБНИЦТВО ПОТУЖНОСТРУМОВИХ КОНДЕНСАТОРІВ


Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий

завантажуванням та вивантажуванням конденсаторів у

вакуумні шафи для просочування трихлордифенілом та

його похідними 36


Робітники, постійно зайняті регенерацією

трихлордифенілу 36

^ 8. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ


Апаратник хлорування, зайнятий у виробництві масок

кольорових кінескопів 36


Відкатник-вакуумник, зайнятий роботами на постах і

багатопозиційному устаткуванні з парортутними насосами

або з апаратурою, що має відкриті поверхні ртуті 36


Дистилювальник ртуті 36


Дозувальник ртуті, зайнятий: у виробництві

електровакуумних приладів дозуванням відкритої ртуті

ручним способом; механізованим дозуванням ртуті 36


Матувальник-вакуумник, зайнятий матуванням ручним

способом методом травлення плавиковою кислотою 36


Плавильник металу і сплавів, зайнятий у виробництві

напівпровідникових приладів та у виробництві

електровакуумних приладів приготуванням свинцевого

припою 36


Травильник прецизійного травлення, зайнятий травленням

кристалів і переходів при постійній роботі з

плавиковою кислотою 36

^ ВИРОБНИЦТВО СКЛОВИРОБІВ

Робітники


Витягальник з вироблення скляних труб і дроту (із

скла), зайнятий у процесі плавлення кварцового скла та

витягуванням трубок 36


Кварцодув 36


Кварцоплавильник 36

^ ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА

РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ


Малювальник світляними фарбами 36

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВ

ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ

^ ПРИЛАДІВ, СКЛОВИРОБІВ І АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ

ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ


Працівники, зайняті випробуванням електровакуумних

приладів з анодною напругою 20 та більш кіловольт 36


Працівники, постійно та безпосередньо зайняті

виготовленням та застосуванням пасти "Цето" з вмістом

80 відсотків торію 36


Робітники, керівники і фахівці, які безпосередньо

зайняті у цехах та на дільницях виготовлення та

регенерації електровакуумних приладів із застосуванням

ртуті 36

^ ВИРОБНИЦТВО РАДІОДЕТАЛЕЙ


Готувач розчинів та сумішей, постійно зайнятий

приготуванням маси із штучних смол (у тому числі

електроізоляційної маси з нагріванням) із

застосуванням токсичних розчинників 36


Металізатор, зайнятий металізацією радіодеталей міддю,

свинцем, цинком та кадмієм 36


Травильник радіокераміки, зайнятий на травленні

плавиковою кислотою 36

^ ВИРОБНИЦТВО СЕЛЕНОВИХ ТА КУПРОКСНИХ

ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИПРЯМЛЯЧІВ


Шоопувальник елементів, зайнятий металізацією

селенових елементів 36

ВИРОБНИЦТВО П'ЄЗОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ

Штучне вирощування та оброблення п'єзокварцу


Травильник прецизійного травлення, зайнятий травленням

п'єзокварцу при постійній роботі з плавиковою кислотою 36

Загальні професії виробництва

п'єзотехнічних приладів


Рентгенгоніометрист 36

^ 9. АВІАЦІЙНЕ ТА ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВО

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ

Випробувальні станції, установки та стенди

з випробування авіаційних двигунів

Робітники


Випробувач-механік двигунів та інші робітники,

безпосередньо зайняті у боксах на роботах з

випробування, доведення та лаштування реактивних,

турбогвинтових авіаційних двигунів і спецвиробів, а

також агрегатів, вузлів і деталей до них 36


Випробувач-механік двигунів та інші робітники,

безпосередньо зайняті у боксах на випробувальних

станціях біля банажирів та стендів з підготовки до

випробувань, на випробуваннях, доведенні та усуненні

дефектів двигунів, що працювали на етилованому бензині 36


Випробувач-механік двигунів та інші робітники,

безпосередньо зайняті у закритих приміщеннях

випробуванням, контролем та доведенням блокових

установок, карбюраторів, жиклерів, масляних помп,

нагнітачів та доведенням гвинтів при роботі двигунів

на етилованому бензині 36


Слюсар-складальник двигунів та інші робітники, зайняті

розбиранням, перебиранням та промиванням двигунів і

карбюраторів, що працювали на етилованому бензині, під

час роботи у приміщеннях 36

Керівники і фахівці


Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у боксах на

роботах з випробування, доведення та лаштування

реактивних, турбогвинтових двигунів і спецвиробів, а

також агрегатів, вузлів і деталей до них 36


Майстер, безпосередньо зайнятий у боксах на

випробувальних станціях біля банажирів та стендів з

підготовки до випробувань, доведення та усунення

дефектів двигунів, що працювали на етилованому бензині 36


Майстер, зайнятий у закритих приміщеннях випробуванням

та доведенням блокових установок, карбюраторів,

жиклерів, масляних помп, нагнітачів та доведенням

гвинтів при роботі двигуна на етилованому бензині 36

^ ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЛІТАКІВ

Виробництво свинцево-цинкових штампів


Плавильник металу та сплавів; заливальник металу,

зайняті плавкою, розливанням та рафінуванням

свинцево-цинкових сплавів 36


Слюсар-інструментальник, постійно зайнятий обробкою

свинцево-цинкових штампів 36


Аерогідродинамічні випробування авіаційної техніки

Робітники


Машиніст крана (кранівник), безпосередньо зайнятий

обслуговуванням випробувань авіаційної техніки в

аеродинамічних трубах з рівнем високочастотного шуму

100 і більше децибел 36


Модельник аерогідродинамічних моделей з металу,

модельник аерогідродинамічних моделей з неметалу,

безпосередньо зайняті доведенням моделей в

аеродинамічних трубах з випробування авіаційної

техніки з рівнем високочастотного шуму 100 і більше

децибел 36


Слюсар-випробувач та інші робітники, безпосередньо

зайняті підготовкою та проведенням випробувань виробів

у натурі, моделей та деталей в аеродинамічних трубах з

рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 36

Керівники і фахівці


Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті підготовкою

та проведенням випробувань виробів у натурі, моделей

та деталей в аеродинамічних трубах з рівнем

високочастотного шуму 100 і більше децибел 36

^ ОПТИКО-МЕХАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробництво вогнетривких та керамічних виробів


Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням керамічних

матеріалів 36

Виробництво скла та скловиробів


Дробильник-розмелювач, постійно зайнятий дробленням

гірського кришталю 36


Кварцоплавильник 36

Обробка скла


Оператор вакуумних установок для нанесення покриттів

на оптичні деталі, зайнятий роботою на установках з

парортутними насосами 36


Оператор з вирощування кристалів, безпосередньо

зайнятий у виробництві кристалів та солей фторидів 36


Робітники, зайняті ремонтом парортутної апаратури 36


Склодув, зайнятий виготовленням виробів з жаротривкого

кварцового скла 36

Оптико-механічні роботи


Оптик-механік, безпосередньо зайнятий випробуванням

готових оптичних приладів в термобарокамерах за

температури -60 град. C і нижче 36

^ ПІДПРИЄМСТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ

Робітники


Випробувач двигунів та інші робітники, безпосередньо

зайняті випробуванням двигунів, силових установок,

дизельних моторів та генераторів у закритих боксах з

рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 36


Стрілець, зайнятий відстрілюванням артилерійських

гармат 36


Стрілець, зайнятий випробуванням зброї у закритих

приміщеннях (тирах) 36

Керівники і фахівці


Інженер та технік, безпосередньо зайняті на

випробуванні двигунів, силових установок, дизельних

моторів та генераторів у закритих боксах з рівнем

високочастотного шуму 100 і більше децибел 36

^ ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ АВІАЦІЙНОГО ТА ОБОРОННОГО

ВИРОБНИЦТВА (У ТОМУ ЧИСЛІ РЕМОНТ ЛІТАКІВ ТА

АВІАДВИГУНІВ)


Машиніст висотно-компресорної установки та інші

робітники, безпосередньо зайняті на роботах у

висотно-компресорних станціях на випробуванні

авіаційної техніки 36


Машиніст крана (кранівник), зайнятий обслуговуванням

кранів та тельферів у цехах, де як технологічне паливо

застосовується високосірчистий мазут 36


Робітники, зайняті герметизацією всередині кесонбаків 36

^ 10. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ

МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ

АСФАЛЬТОБІТУМНЕ ВИРОБНИЦТВО


Варник асфальтової маси, зайнятий роботами з пеком і

(чи) бітумом у закритому приміщенні 36

^ ОБРОБКА ПЕКУ


Вантажник, зайнятий навантаженням пеку навалом 36

ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Виробництво скловолокна, скловолокнистих

матеріалів та базальтового волокна


Робітники, зайняті безпосередньо у виробництві

скловолокна, скловолокнистих матеріалів та

базальтового волокна 36

^ ВИРОБНИЦТВО АБРАЗИВНИХ ВИРОБІВ

ТА ІНСТРУМЕНТУ З НИХ


Машиніст крана (кранівник), зайнятий в

електроплавильних цехах 36


Плавильник абразивних матеріалів 36


Подинник, зайнятий у цеху виробництва корунду 36


Розбирач печей опору, зайнятий у цеху виробництва

карбіду кремнію 36

^ ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА

Видування та пресування


Видувальник скловиробів, зайнятий видуванням баночки

для виробів, набиранням скломаси на баночку в

кількості, яка відповідає розміру та вазі виробів, що

виготовляються; виготовленням виробів халявним

способом та із жаротривкого скла 36


Обробник видувних виробів, зайнятий виготовленням

виробів халявним способом та із жаротривкого скла 36


Повертальник, зайнятий виготовленням виробів халявним

способом та із жаротривкого скла 36


Складальник скломаси, зайнятий на виготовленні виробів

халявним способом та із жаротривкого скла 36


Склодув, що працює постійно із жаротривким кварцовим

склом 36

Обробка виробів

Декорування


Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий

травленням (обробкою) скловиробів плавиковою кислотою

та відмиванням їх після травлення 36

Склеювання скловиробів


Намазувальник целулоїду 36

Виготовлення допоміжних матеріалів


Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням

плавикової кислоти 36

^ ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ

ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КЕРАМІЧНИХ

ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ


Аерографник, зайнятий на роботах із фарбами з вмістом

25 відсотків і більше окису свинцю 36


Дробильник-розмелювач, що працює на бігунах, дробарках,

дезінтеграторах, змішувачах та барабанах 36


Оправник-чистильник, зайнятий чищенням фарфорових та

фаянсових виробів при сухому способі оправлення та

чищення їх 36


Травильник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий

роботою з плавиковою кислотою 36


Трафаретник, постійно зайнятий на роботі із свинцевою

фольгою 36


Фарботерник, зайнятий готуванням фарб з вмістом окису

свинцю понад 25 відсотків 36


Фотокерамік, зайнятий на роботах з керамічними фарбами

з вмістом окису свинцю понад 25 відсотків 36


Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових та

фаянсових виробів) 36


Шліфувальник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий

поліруванням розфарбованих виробів плавиковою кислотою 36


Кварцоплавильник, зайнятий плавленням кварцового скла 36


Кварцодув 36

Виробництво керамічних барвників та емалей

Робітники


Апаратник фільтрації, що працює на центрифугах 36


Електролізник водних розчинів 36


Мельник мінеральної сировини, зайнятий приготуванням

барвників 36


Обпалювач керамічних пігментів 36


Плавильник емалі 36


Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий

прибиранням з миттям підлоги 36


Просівальник 36


Слюсар-ремонтник, що постійно працює у виробництві

барвників та емалі 36


Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових та

фаянсових виробів) 36

Керівники, фахівці і службовці


Майстри зміни та майстри старші, теплотехніки, майстри

0473451486714451.html
0473607651967268.html
0473814556451870.html
0473979835608669.html
0474060165019279.html